KOGUKONNA KOOSOLEK

Registrations have closed.
KOGUKONNA KOOSOLEK

KOGUKONNA KOOSOLEK

Vaatamisi
49 49 people viewed this event.

Kogukonna koosolek
24.04.2023 kell 19
Oodatud kõik, kelle jaoks on Juuru piirkonna (sh Mahtra, Järlepa jt külad) arengu
teemad olulised. Osalevad rahva esindajad
vallavolikogust, piirkonna koordinaator jt.
Teemad:
– küsimustele vastamine
– piirkonna tegevustest
– taastav õigus ja turvaline kogukond
– noorteteemad, tugivõrgustik
– kohapel kerkinud küsimused
– info
– esitage küsimusi/etteapanekuid eelnevalt: hannesvald@gmail.com
Saab ette valmistada.

Eelmistel kohtumistel arutatud teemad:

Juuru kogukonnakoosolek 27.02.2023

Juuru Rahvamajas

Teemadest (dets.koosolek ja edasine tegevus).

1. Juuru Rahvamaja renoveerimine. On räägitud ehituse peaspetsialistiga eriosade

projekteerimisest. On vahetunud majanduse abivallavanem, viime kurssi.

2. Lasteaed. Ei ole vastuseid, millisel kujul edasi.

Rõhutati ikka vajadust sõimerühma järele. Veel- uurida suvise valverühma vajadust. Lasteaias

on vabu kohti. Küsimus ukraina lapse lasteaiakoha kohta on lahendamisel (on teavitatud

vallavalitsust), tegevus käib.

Probleem: lasteaia ventilatsioon ei tööta, ruumides hallitab jms. Tänaseks on kohapeal käinud ja

mõõdistanud jne Rapla Varahaldus. Sven andis teada, et lasteaia hoolekogu koostab

pöördumise/taotluse vallavalitsusele vastavateks remonttöödeks.

3. Teedest.

Juuru aleviku kergtee ehitus on maakonna arengustrateegias.

Suurte traktorite sõitmine Juuru keskmaanteel- lahendus kevadel.

4. Viidastamine. Kaardistame kogu piirkonna, taotlus 2024 eelarvesse, võimalus ka projekt

Leaderisse.

5. Härglast. Tänaseks on vallavalitusel olemas kohaliku kaitseala moodustamise eeskiri. On

saadetud kooskõlastamiseks Rohelisele Härglale. Veel peavad kooskõlastama RMK ja

Keskkonnaminisgteerium. Loodetavasti aprilli volikogusse.

Eveli Truia, Rapla Vallavalitsuse spordi- ja tervisesedenduse spetsialist.

1. Liikumisaasta. Üleskutse kõnnigruppide moodustamiseks. Terje paneb kutsungi üles.

2. Olemas “Liigu Raplamaal” veebileht.

3. Kohapealne ettepanek: prügikastid miniarena juurde.

4. Edasiselt kaardistame piirkonna sporditegevused ja spordiväljakud ning nende

rahastamisvajadused.

Eerik Nipper, Kaitseliit

1. Teema: valmisolek võimaliku sõjategevuse korral ja toetusvõrgustike moodustamine.

2. Üleskutse kohalikule kogukonnale ja initsiatiivile: selgitada välja inimesed ja võimekused (info

edastamine, meditsiinivõimekus, esmase abi kompetents)

3. Vaatlejate võrgustik/ naabrivalve mudel

4. Kodanike passiivse vastupanu organiseerimine.

5. Ettepanek: vaadata üle kortermajade keldrid võimalike varjenditena. Selleks kokku kutsuda

korteriühistute koosolek.

6. Ettepanek: korraldada inimestele Kaitseliidu ja Naiskodukaitse praktilised õppused.

7. Ettepanek: viia antud teema ka kooli.

8. Kaitseliidu Juuru rühm vajab uut ja noort verd.

9. Teema juurde tagasi järgmisel koosolekul.

Info

1. Valla eelarve lähen vastuvõtmiseks märtsi volikogusse.

2. Vallavalitsuses puudu teedespetsialist, piirkonna sotsiaalspetsialist.

3. Mahtra seltsimaja müük saab ilmselt peatselt lahenduse kui vald on korraldanud veevärgi

(tähtaeg 30.04, puurkaev ja veetrass).

4. SA Juuru ja Hageri Kihekonna Muuseumid uued nõukogu liikmed on Kalle Toomet ja Ruth Lippus.

5. Skateparki on soditud, tänaseks asi puhastatud.

6. Välikorvpalliväljak vajab uut laudkatet.

7. Ettepanek: milline on Härgla mõisasüdame korrastamise võimalus/võimekus.

Koostas: Hannes Vald

 

Toimumisaeg

19:00

Jaga sõpradega