Kogukonna koosolek

Registrations have closed.
Kogukonna koosolek

Kogukonna koosolek

Vaatamisi
46 46 people viewed this event.

Juuru kogukonnast
Juuru kogukond on adunud vajadust kokku saada ja aru pidada oma piirkonna kokkusaamistel..
Alustasime möödunud aasta detsembris ning nüüdseks maha peetud neli koosolekut. Osalejaid
ikka 20-30. Läbivateks teemadeks on Juuru lasteaia olevik ja tulevik (lasteaia projekteerimine),
Juuru Rahvamaja renoveerimine, loomulikult ka Härgla karjääriohuga seonduv. Igapäevane
fookusteema on teed ja sellega seonduv, samuti olemasoleva korrashoid. Julgeolekuküsimused
on teravdatult laua peale toonud ka kogukonna valmisoleku Kaitseliidu eestolemisel.
Heameel on tõdeda, et taoline algatusformaat- kogukonnakoosolek- on jõudsalt edenemas ning
tunnistust andmas inimeste huvist ja tahtmisest valla/piirkonna tegemistes sõna sekka öelda,
saada vastuseid, olla infoväljas Siit saab ainult edasi minna.
Ootame teemasid ja ettepanekuid hannesvald@gmail.com.
Hannes Vald
Juuru kogukonnakoosolek 

 

Toimumisaeg

19:00

Jaga sõpradega